Bij Argenta zijn we ervan overtuigd dat rechttoe rechtaan, prijsbewust, vertrouwenspartner en duurzaam zijn de beste ingrediënten zijn om een sterk productaanbod en een sterke dienstverlening te kunnen bieden aan onze klanten. De ervaring van onze klanten en hun behoeften zijn voor Argenta leidend. Kiezen voor eenvoud en transparantie impliceert dat de klanten de producten begrijpen en goed kunnen inschatten wat ze nodig hebben om hun financiële gezondheid te verbeteren. Door toegankelijk te zijn en drempels te verlagen werkt Argenta financieel inclusief.

Duurzaam wonen


Sinds 2021 biedt Argenta de mogelijkheid aan klanten om in te stappen op de Vlaamse renteloze renovatielening. Dit initiatief van de Vlaamse overheid maakt het mogelijk om renteloos te lenen tot 60.000 euro voor ecologische verbouwingen en zo dus de duurzaam­heid van de woningen van onze klanten te verbeteren. Klanten kunnen al enkele jaren bij Argenta terecht voor de financiering van hun duurzame projecten, en genieten daarbij interessante tariefkortingen.

Er werd sterk ingezet op het verzamelen van EPC-informatie van de woningen van onze klanten. Het in kaart brengen van het duurzaamheidskarakter van onze woonkredieten zal ook in de toekomst meer en meer aan belang winnen.

Argenta schaart zich achter de doel­stelling van de Vlaamse regering om tegen 2050 alle woningen energie­zuinig te maken. Argenta onderzoekt hoe het zijn klanten het best kan begeleiden in deze duurzame transitie.

Duurzame mobiliteit


Voor de aankoop van een duurzame wagen, zoals een elektrische of hybride wagen, of fiets genieten onze klanten ook in 2021 een interessant tarief met korting. Elektrische fietsen en speedpedelecs zijn automatisch verzekerd via de familiale verzekering.

Duurzame mobiliteit wint meer en meer aan belang. Argenta wil zijn klanten ondersteunen om voor duurzame mobiliteit te kiezen.

Duurzame beleggingen


Het duurzaam beleggingsbeleid van Argenta gaat uit van vijf basisprincipes:

  1. Eenvoud en transparantie in het productaanbod en beheersbeleid is essentieel. De klant weet waarin hij belegt. Argenta staat de klant bij met helder advies.
  2. Investeringsbeslissingen worden zorgvuldig genomen. Gezond beleggen met een evenwichtige risico-winstverhouding staat voorop.
  3. Er is geen plaats voor onethische investeringen. Argenta wil een negatieve impact zoveel mogelijk vermijden en hanteert een strikt exclusiebeleid voor alle directe investeringen.
  4. We willen een positieve impact voor de maatschappij genereren door te investeren in duurzame ondernemingen.
  5. We hebben aandacht voor het klimaat. We brengen de ecologische voetafdruk van de beleggingsfondsen in kaart en willen die zo laag mogelijk houden.

Argenta screent zowel de beleggings­fondsen onder eigen beheer als de fondsen in het beleggingsaanbod van externe fondsbeheerders op het vlak van duurzaamheid. Deze beleggingsfondsen van externe fondsbeheerders (Carmignac Gestion, Degroof Petercam, Robeco) hebben alle United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) onderschreven. Deze fondsen werden tot september 2021 actief aangeboden. Daarnaast controleert Argenta de criteria die zij toepassen bij het samenstellen en opvolgen van hun fondsen.

Wie belegt via Argenta kiest voor duurzaam­heid. Argenta streeft ernaar het volledige fondsenaanbod in eigen beheer duurzaam te maken tegen 2023.

Argenta investeert in best-in-class-duurzame ondernemingen.

Voor al zijn duurzame fondsen past Argenta de best-in-class methodiek toe. Zo worden naast de uitsluitings­criteria die Argenta reeds hanteert, de minst duurzame bedrijven binnen hun sector ook uitgesloten. Met de thematische duurzame fondsen focust Argenta specifiek op duurzame thema’s zoals cleantech (alternatieve energie en recyclage) of duurzame grondstoffen.

Producten die het duurzaamheids­label ‘Towards Sustainability’ dragen, kenden een stijging van maar liefst 172 % tegenover 2020.

Vier fondsen en de vier daarop gebaseerde Argenta Life-beleggingsverzekeringen (tak 23) hebben in 2021 het Febelfin ‘Towards Sustainability’-label verkregen, een Belgisch kwaliteitslabel toegekend door een onafhankelijke instantie. Enkel beleggingsproducten die beantwoorden aan deze duurzame kwaliteitsnorm mogen dit label dragen. Hierdoor is de klant zeker dat hij een duurzaam beleggingsproduct koopt en kan hij het onderscheid maken tussen de verschillende producten op de markt.

Het Febelfin-label garandeert via halfjaarlijkse controles dat de portefeuille voldoet aan nauwkeurig gedefinieerde beleggings­criteria. Om aan de vereisten te voldoen, laat Argenta half­jaarlijks alle bedrijven screenen door het externe onderzoeks­bureau Moody’s Corporation. Bij bedrijven die een verslech­tering kennen van hun duurzaamheidsscore, kan dat leiden tot een verplichte desinvestering. Daarom deed Argenta in 2021 investeringen ter waarde van 62 miljoen euro van de hand.

Argenta beheert ook ruim gediversifieerde beleggingsproducten onder de naam Argenta Portfolio, die op hun beurt in de gelabelde producten investeren. Die investeringen stegen met maar liefst 44 % in 2021 tegenover het jaar voordien. Vandaag is 25 % van het totale adviesaanbod van Argenta gelabeld.

Argenta splitst zijn duurzaam aanbod op in twee groepen. Er zijn de fondsen die zich focussen op specifieke thematische duurzaamheidsthema’s zoals hernieuwbare energie, de circulaire economie en waterzuivering. Dat heeft tot doel de financiering van deze bedrijven te vergemakkelijken en zo meer groene investeringen te stimuleren. De klanten van Argenta vonden hun weg naar deze beleggingsproducten. De verkoop ervan steeg het afgelopen jaar met 34 %.

Daarnaast zijn er de duurzame beleggingsproducten die over alle sectoren heen beleggen, om zo per sector enkel de meest duurzame bedrijven te stimuleren. De economie kan immers ook in de verre toekomst niet bestaan zonder pakweg de bouwsector of de gezondheidszorgsector. Deze groep van beleggingsproducten kende in 2021 een stijging van 9,5 % en blijft zo de grootste groep van duurzame investeringen.