Organisatie & Talent

In een onvoorspelbare wereld doet Argenta wat in de financiële sector uitzonderlijk is: op een door en door verantwoorde manier voor zijn klanten en medewerkers zorgen. Dat is de bestaansreden van Argenta. Vanuit deze purpose werken we met de directie Organisatie & Talent aan het engagement en de groei van onze medewerkers.

  • We investeren in geëngageerde medewerkers die ambassadeurs zijn van Argenta. Engagement is per definitie wederzijds. Engagement ondersteunt, versterkt, betrekt en inspireert medewerkers. Het stelt Argenta in staat om resul­taten en toegevoegde waarde voor klanten, kantoor­houders en partners te realiseren. Engagement uit zich ook in ambassa­deurschap: we promoten actief Argenta en zijn trots op wat we realiseren voor onze klanten.
  • We groeien samen met onze talenten. Argenta kan enkel groeien als het zijn medewerkers – zijn talenten – laat groeien. En talenten kunnen enkel groeien als de organisatie groeit.

Het HR-beleid van Argenta is gebaseerd op vijf fundamenten om die ambities waar te maken: motivatie, welzijn, leren, loopbaan, en de verbinding tussen organisatie en talent.

Talloze initiatieven zorgden in 2021 voor een concrete, werkbare en eigen invulling van die fundamenten.

‘Kandidaten worden bij Argenta beoordeeld op basis van de match met de Argenta-cultuur, relevante ervaring, vaardigheden, en vooral de goesting om bij Argenta een rol van betekenis te spelen.’

Hanne Coolkens (expert Rekrutering & Employer Branding)

Digitalisering


‘In 2021 investeerden we fors in digitalisering met de lancering van een volwaardige digitale toegangspoort voor alle medewerkers en van een nieuw leerplatform.’

Hilde Willekens (manager Personeelsbeheer)

Leren en ontwikkelen


Het opleidingsaanbod werd geüpdatet en uitgebreid, ook via digitale opleidingsplatformen zoals GoodHabitz en LinkedIn Learning. We lanceerden het Argenta Paspoort en het Digiploma, en benadrukten het belang van informeel leren.

‘Alles wat we vanuit Leren & Ontwikkelen doen, moet het natuurlijk potentieel tot ontwikkelen en groeien bij onze medewerkers bevorderen en helpen te benutten.’

Ellen Schruns (senior expert Leren & Ontwikkelen)

Welzijn


Argenta nam diverse initiatieven in het kader van welzijn en vitaliteit.

‘Ons nieuwe verzuimbeleid is niet langer meer een ‘HR-topic’. Met dit duurzaam en positief beleid betrekken we leiding­gevenden, medewerkers, sociale partners en experten met als doel: fysiek gezonde en mentaal fitte medewerkers (opnieuw) aan het werk krijgen en houden.’

Jan Pelemans (preventieadviseur)

Cafetariaplan


In het Argenta-cafetariaplan kunnen medewerkers een deel van hun loonpakket personaliseren. In 2021 werd dit nog flexibeler gemaakt met een continu open shop.

‘Via ons cafetariaplan kunnen mede­werkers zelf een deel van hun salaris­pakket samenstellen. Op die manier ondersteunt het cafetariaplan op een flexibele manier onze ambitie om markt­conforme arbeidsvoorwaarden te garanderen.’

Hilde Willekens (manager Personeelsbeheer)

Flexibele en veilige werkomgeving


In 2021 werd de nieuwe hoofdzetel van Argenta volledig in gebruik genomen. Bij de inrichting stond de de nieuwe manier van werken voorop.

‘Argenta wil een veilige werkomgeving aanbieden met het oog op gezondheid en vitaliteit, waarin medewerkers zich goed voelen en flexibel kunnen leren, ontwikkelen en (samen)werken, ondersteund door nieuwe technologieën.’

Laurent Ballaux (lead businessconsultant)

Ambassadeurschap


Onze medewerkers hebben vertrouwen in Argenta en identificeren zich met waar Argenta voor staat. Hun engagement maakt onze organisatie sterk. De MOO-bevraging begin 2022 resulteert in een engagements­score van maar liefst 93 % en een eNPS van +34.

image
‘Sinds 2015 werken we doelbewust aan de uitbouw van onze HR-visie: duurzame ontwikkeling van engagement en groei. We meten jaarlijks onze voortgang via een brede bevraging bij al onze medewerkers.’

Veronique Michiels (directeur Organisatie & Talent)