Kantoren

In onze kantoren worden levens gepland, toekomsten uitgestippeld. En dus willen wij de Argenta-kantoren dichtbij onze klanten, toegankelijk en aanspreek­baar. Wij verkiezen toegewijde kantoorhouders boven anonieme chatbots. Gemoeds­rust boven commotie.

Klik op de kantoren voor meer informatie

379

Vlaamse Gewest

9

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

27

Waalse Gewest

België

Argenta heeft een uitgebreid kantorennet met 415 verkoop­punten in België. Deze lichte daling ten opzichte van 2020 is het gevolg van de integratie van enkele relatief kleine kantoren in grotere kantoren in dezelfde buurt. Deze grotere kantoren kunnen de klant een nog meer gespecialiseerde dienstverlening aanbieden. Argenta verwacht dat deze trend zich nog zal voortzetten in de komende jaren.

Eind 2021 telt Vlaanderen 379 Argenta-kantoren. Daarnaast zijn er 27 kantoren in Wallonië en 9 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 400 van deze kantoren worden beheerd door 363 kantoorhouders en hun 1.107 medewerkers. Daarnaast beheert Argenta zelf 15 kantoren met 75 medewerkers, waarvan er 22 kantoorhouders in opleiding zijn. De Argenta-kantoorhouders en hun medewerkers werken exclusief voor Argenta. Dat betekent dat ze uitsluitend producten van Argenta en van door Argenta geselecteerde partners aanbieden.

Een lokaal verankerd kantorennet staat centraal in de waardepropositie van Argenta. Argenta blijft sterk inzetten op nabijheid en menselijk contact, gecombineerd met digitale onder­steuning voor eenvoudige zaken. De kantoren fungeren als uithangbord voor de Argenta-bedrijfswaarden: nabij, eenvoudig, prijsbewust en langetermijndenken, met de kantoor­houders als financiële vertrouwens­partners. De kantoren verlenen persoon­lijk advies op de momenten die ertoe doen voor onze klanten. De Argenta-klant heeft zo altijd een persoonlijk aanspreekpunt.

Award beste kantorennet

Argenta behaalt de Bank Award 'Beste Kantorennetwerk 2021'. Daar zijn we trots op. Deze award is het resultaat van de inzet van heel Argenta, maar vooral van onze kantoren en hun medewerkers die dagelijks het beste van zichzelf geven om onze klanten zo goed mogelijk te helpen, te informeren en advies op maat te geven.

Argenta streeft naar langetermijnrelaties met zijn kantoor­houders. Zo waren er in 2021 maar liefst 38 jubilarissen. Deze kantoor­houders vertegenwoordigen al 10, 15, 25, 30 of 35 jaar lang het Argenta-merk en hebben een trouwe klantenbasis uitgebouwd. Daarnaast zijn er ook veel familiale opvolgingen binnen Argenta. In 2021 zijn er 69 kantoorhouders van de 2de generatie en 4 kantoorhouders van de 3de generatie in dezelfde familie.

In 2021 zijn er bij Argenta 18 nieuwe kantoorhouders gestart. Argenta werft zijn kantoorhouders met grote zorg aan. Het delen van de waarden en normen van Argenta is een cruciaal element in de aanwervingsprocedure. Uiteraard worden de kandidaten ook nauwgezet beoordeeld op hun competenties, kennis en ervaring. Elke nieuwe kantoorhouder start met een uitgebreid opleidings­traject met aandacht voor persoonlijke, technische en jobspecifieke ontwikkeling.

Om kantoorhouders en hun teams te ondersteunen bij hun adviesrol voorziet Argenta een ruim opleidings- en coachings­aanbod. Argenta heeft het afgelopen jaar ingezet op de ontwikkeling van hybride leervormen zodat de kennis­ontwikkeling optimaal en efficiënt kan gebeuren. Zo wordt interactieve kennis- en ervaringsdeling tussen relatie­beheerders aangevuld met digitale leerplatformen voor zowel bancaire en verzekeringsexpertise als voor soft skills.

Samenwerking en dialoog met het kantorennet

Argenta gelooft dat een actieve samenwerking en dialoog met het kantorennet bijdraagt aan het continu verbeteren van de klantbeleving. Via structurele advies- en overlegorganen, bestaande uit kantoorhouders en medewerkers van de hoofdzetel, werkt Argenta aan verbeterpunten op vraag van zowel het kantorennet als de hoofdzetel. Het Operationeel Overleg Orgaan focust op operationele processen, communicatie en systemen.

Het Sales Overleg Orgaan focust op onderwerpen die de commerciële werking stimuleren: de verkoopprocessen, huidige en nieuwe producten, commerciële acties, opleidingen, enz.

Nederland

In Nederland heeft Argenta geen eigen kantorennet. De klanten kunnen terecht bij ruim 3.300 onafhankelijke adviseurs en een eigen kanaal. Voor sparen kunnen klanten uitsluitend online terecht.

Verbinding in coronatijden: Argenta wil niet alleen dicht bij zijn klanten staan maar ook bij zijn kantoorhouders en medewerkers. Daarom besteedt Argenta veel aandacht aan de verbinding, met respect voor de coronabeperkingen op fysiek contact. Er waren regelmatig informatieve webinars, maar ook ontspannende activiteiten zoals online quizzen, gezamenlijke Strava-uitdagingen en wandelingen met kantoorhouders.