Klanten

Bankieren

Argenta hanteert in zijn productaanbod consistent transparante tarieven en wordt algemeen erkend voor zijn uitgebreide gratis dienstverlening.

Productaanbod

België

Om dit ook in de toekomst te blijven waarmaken en extra diensten te kunnen aanbieden aan klanten met bijkomende noden, lanceerde Argenta in 2021 vier pakketten.

Naast veel aandacht voor de scherpe prijszetting van de betalende pakketten, houdt Argenta de samenstelling van de pakketten erg eenvoudig en transparant. De pakketprijs is eenduidig; er zijn geen verdoken kosten. Klanten kunnen naast het uitgebreide gratis aanbod (Green-pakket) ook kiezen uit een betalend aanbod (Silver- of Gold-pakket) en een specifieke spaarrekening voor (onder andere) rechtspersonen (Pro Plus-rekening). Om het voor de klant zo eenvoudig en simpel mogelijk te houden, stelde Argenta aan elke klant een pakket voor dat overeenstemt met zijn huidige gebruikersprofiel. Argenta heeft op die basis aan 81 % van zijn klanten het uitgebreide gratis Green-pakket aangeraden. Argenta leidde zijn klanten dus niet automatisch naar de betalende pakketten. Argenta blijft de enige bank met een uitgebreid kantorennet die een gratis pakket aanbiedt met mobiel en internetbankieren, een debetkaart én een standaard kredietkaart.

Argenta behoudt over alle pakketten heen een uitgebreide gratis dienstverlening. Zo kunnen alle klanten, onafhankelijk van het gekozen pakket, gratis geld afhalen bij andere banken en gratis instant­overschrijvingen in de Argenta-app uitvoeren. Voor papieren rekening­uittreksels betaalt de klant geen extra kosten tenzij eventuele portkosten. Ook geweigerde domiciliëringen die opnieuw worden aangeboden zijn gratis bij Argenta. De Argenta-app en het internet­bankieren blijven voor alle klanten gratis. De betalende pakketten zijn vooral interessant voor klanten die specifieke diensten of producten nodig hebben, zoals een Golden kredietkaart met uitgebreidere kredietlimieten en extra verzekeringen. Dankzij de betalende pakketten zal Argenta op termijn extra diensten kunnen aanbieden bovenop het huidige aanbod. Hiermee verstevigt en breidt Argenta zijn duurzaam productaanbod uit.

Argenta komt met zijn Silver-pakket bovendien ruim tegemoet aan de eisen van de universele bankdienst waarover de federale regering en Febelfin in juli 2021 een akkoord bereikten. Het Silver-pakket van Argenta blijft ver onder de kostprijs opgelegd door het akkoord en omvat een ruimer aanbod. Het Silver-pakket is bovendien veel breder dan de door het akkoord opgelegde modaliteiten.

Naast de universele bankdienst biedt Argenta ook het Basisbankdienst-pakket aan.

Argenta investeerde in 2021 in de rationalisatie van zijn productaanbod: sinds december 2021 worden er geen (Step-up) termijndeposito’s en spaar­rekeningen met derdenbeding meer aangeboden. Het aanbieden van (Step-up) termijndeposito’s is opgeschort omdat het voor Argenta een verlieslatend product is in het huidige lagerenteklimaat. Bovendien is het voor de klant ook vaak geen interessante optie, aangezien de rentevoet sinds maart 2021 voor alle looptijden al op 0,0 % staat.

Om veiligheidsredenen en in afwachting van een alternatieve authorisatiemethode moeten betaaltransacties voor grotere bedragen met de digipas bevestigd worden. Argenta heeft ervoor gekozen de bestaande digipassen te vervangen door CO₂-neutrale exemplaren. Deze duurzame digipassen werken met oplaadbare batterijen en worden gemaakt van gerecycleerd materiaal.

Nederland

Argenta Nederland is op het vlak van sparen een volledig digitale bank. Klanten kunnen hun spaarrekening uitsluitend online openen. Ze kunnen zelf algemene wijzigingen doorvoeren en ze beheren hun spaargeld online in de beveiligde bankomgeving.

Verbetering klantbeleving

Contactloze en digitale processen

Naar aanleiding van de coronacrisis werden verschillende processen contactloos en digitaal gemaakt zodat de dienstverlening naar de klanten in veilige omstandig­heden kon worden verdergezet. Inzake Bankieren werden er in 2021 ook gewijzigde diensten en producten aangeboden zoals:

  • online klant worden van Argenta via de app; nu ook voor klanten die niet over itsme® beschikken
  • vervangen van een defecte kaart via de Argenta-app
  • beheren van de daglimieten voor overschrijvingen
  • bevestigen en wijzigen van persoonsgegevens (bijvoorbeeld je adres) via de Argenta-app en via internetbankieren (in het kader van antiwitwas)
  • koppelen van de Argenta-betaalrekening aan de Payconiq by Bancontact-app. Zo kunnen onze klanten hun vrienden eenvoudig betalen vanop afstand via de Payconiq by Bancontact-app, en gebruikmaken van extra diensten zoals het aankopen van tickets van De Lijn.

Strijd tegen phishing

Argenta gaat actief de strijd aan tegen phishing en andere fraude. In 2021 heeft Argenta de daglimiet voor overschrijvingen verlaagd naar 10.000 euro. Ook is het sinds 2021 mogelijk voor klanten om hun limieten te beheren via de Argenta-app of Argenta Internet­bankieren. Als een klant dat wenst, kan hij zijn daglimiet voor overschrijvingen zelfs verlagen tot 2.500 euro, als extra beveiliging tegen phishing.

Phishing en andere fraude vormen niettemin een belangrijke uitdaging omdat de inventieve fraudeurs altijd nieuwe technieken blijven ontwikkelen. Daarom waarschuwt Argenta zijn klanten veelvuldig over de gevaren en de methodieken van fraude en informeert het hen over mogelijkheden om zich te beschermen tegen dergelijke praktijken. Deze informatie verstrekt Argenta via internetbankieren, de app, sociale media en nieuwsbrieven. Argenta heeft ook een e-learning gemaakt die klanten helpt om sneller phishing te herkennen in 6 stappen.

Als een klant toch het slachtoffer wordt van fraude, doet Argenta al wat mogelijk is om de gelden voor de klant te recupereren. Om klanten nog beter bij te staan, heeft Argenta sinds 2021 een apart nummer voor slachtoffers van phishing (03 285 53 33) dat 24/7 bereikbaar is. Klanten kunnen zo eenvoudig phishing of digitale fraude melden en Argenta kan onmiddellijk de nodige acties nemen.

Automatische terugbetalingen via Mooi Meegenomen van Cake

Sinds augustus 2021 biedt Argenta zijn klanten kleine auto­matische terug­betalingen op hun rekening aan wanneer ze aankopen doen bij de commerciële partners van Cake. De Argenta-klanten hoeven geen aparte app te downloaden. De cashbackfunctionaliteit is geïnte­greerd in de vertrouwde omgeving van de Argenta-app.

Cake nv is een Belgische erkende betalingsinstelling die onder toezicht staat van de Nationale Bank van België. Cake analyseert rekeninggegevens en gebruikt die om in samen­werking met aangesloten handelaars gerichte terugbetalingsacties aan te bieden.

De samenwerking met Cake is een belangrijke eerste stap in de openbankingstrategie van Argenta. Het past bij onze waarde­­propositie en digitale strategie. Argenta houdt het eenvoudig, prijsbewust en creëert waarde voor zijn klanten.

Evolutie portefeuille

België

De inlage op de betaalrekeningen stijgt van 6,2 naar 6,9 miljard euro. In België zien particulieren en gezinnen de betaalrekening als een veilige (wacht)haven in afwachting van een interessante belegging op langere termijn. Door het kleine renteverschil blijft het geld vaak op een betaalrekening staan en schrijft de klant het niet meer over naar een spaarrekening. In 2021 hebben klanten nog steeds veel geld opzijgezet, zowel op de betaalrekening als op de spaarrekening. Door de corona­maatregelen daalde de consumptie.

De inlage op gereglementeerde spaarboekjes is gestegen van 26,9 miljard euro eind december 2020 tot 28,4 miljard euro eind december 2021. De spaartegoeden op de niet-gereglementeerde spaarboekjes zijn met 61,3 miljoen euro gedaald, mee door de introductie van een negatieve rente op hoge kapitalen op de niet-gereglementeerde spaarrekeningen voor rechtspersonen en groeperingen.

Sinds 1 oktober 2021 rekent Argenta een negatieve rente aan op kapitalen boven de 500.000 euro op de professionele rekeningen: het Pro-pakket en de Pro-plusrekening. Om te vermijden dat klanten dit plafond omzeilen, mag er vanaf die datum ook maar één Pro-plusrekening per klant meer worden geopend. Deze aanpassing is een gevolg van de aanhoudende lagerenteomgeving op de markt. Argenta kiest ervoor om conform de marktpraktijk de negatieve rente deels door te rekenen aan een zeer beperkte groep met een hoog tegoed aan gelden. Zo zorgt Argenta ervoor dat meer dan 99,8 % van onze klanten geen impact ondervinden.

Het saldo op de spaarrekeningen blijft historisch hoog ondanks de lage rente van 0,11 % op de gereglementeerde spaarrekening. De spaarrekening blijft populair door haar klassieke troeven: onmiddellijke beschikbaarheid van de gelden, veiligheid en fiscale vrijstelling tot een wettelijk bepaald plafond (tegenover 30 % roerende voorheffing op andere roerende inkomsten). Daarnaast stijgt de populariteit van beleggingsproducten bij de Argenta-klanten.

Nederland

Eind 2021 staat de totale spaarportefeuille van Argenta Spaarbank Nederland op 2,29 miljard euro. Dit is een stijging van ongeveer 53 miljoen euro ten opzichte van december 2020. De stijging wordt veroor­zaakt door een toename van ruim 205 miljoen op de internetspaar­rekeningen. Door een verlaging van de rente op de termijndeposito’s is het saldo op de termijn­deposito’s afgenomen met 150 miljoen euro. Door de bijzonder lage spaar­rente willen veel klanten hun spaargeld niet vastleggen op langere termijn.