Klanten

Lenen

Kredietverlening blijft de kern van het Argenta-aanbod.

Productaanbod

0

gezinnen

België

In 2021 verstrekt Argenta woonkredieten aan 23.842 gezinnen, een stijging van meer dan 23 % ten opzichte van 2020. Onze klanten kozen voor een langetermijnrelatie met Argenta, mét een persoonlijk aanbod op maat via onze lokale kantoorhouders.

Naast de woonkredieten biedt Argenta ook diverse leningen op afbetaling (LOA) aan. Ongeveer 9.908 klanten onderschreven een lening voor de renovatie van hun woning of de aanschaf van een voertuig.

Argenta-klanten vinden meer en meer hun weg naar investeringen voor ecologische doeleinden, zowel op het vlak van renovatie als op het vlak van mobiliteit. 53 % van de renovatieleningen gaat naar duurzame investeringen, terwijl bijna een op drie klanten een mobiliteitslening aangaat voor de aanschaf van een milieuvriendelijke wagen of een (elektrische) fiets.

Nederland

Argenta Nederland zet voornamelijk in op woonkredieten. Dat was in 2021 niet anders. Zo heeft Argenta Nederland in 2021 mooie resultaten behaald en werden ruim 12.000 gezinnen geholpen met de aankoop van een nieuwe woning, het herfinancieren van de bestaande hypotheek of een financiering voor een verbetering van hun woning.

Verbetering klantbeleving

België

In 2021 werd de beweging naar het geautomatiseerd beslissen van hypotheken volop voortgezet. Via het continu verbeteren en uitbreiden van de systemen en processen, werd de doorloop­tijd van een krediet­beslissing ingekort. In 2022 slaan we deze weg resoluut verder in om het aandeel geautomati­seerd besliste dossiers nog op te drijven.

De processen rond de dienstverlening op afstand die in de eerste fase van de coronacrisis werden uitgewerkt, werden in 2021 permanent ingeregeld. Zo kunnen de klanten de krediet­aanvraag en de kredietaanboddocumenten vanop afstand onder­tekenen op het moment dat voor hen het best past. Zo spaart de klant ook tijd en hoeft hij zich niet nodeloos te verplaatsen.

Het digitaliseren van de dienstverlening trekken we ook maximaal door naar andere processen. In 2021 bereidde Argenta zich voor op de nieuwe richtlijnen rond de verplichte schattingen van panden die als waarborg voor hypothecaire kredieten worden gebruikt. Een digitaal schattingsproces werd uitgewerkt en zal toegepast worden waar mogelijk, als alternatief voor de fysieke verplaatsing van een schatter.

Sinds 2021 biedt Argenta de mogelijkheid aan klanten om in te stappen op de Vlaamse renteloze renovatielening. Dit initiatief van de Vlaamse overheid maakt het mogelijk om renteloos te lenen tot 60.000 euro voor ecologische verbouwingen en zo de EPC-score van de woningen van onze klanten te verbeteren. Dit initiatief past mooi in het duurzaam­heidsbeleid dat Argenta beoogt.

Verder blijft Argenta leningen voor ecologische voertuigen en ecologische renovaties aanbieden. Dit alles om onze klanten te ondersteunen bij de aankoop van een ecologisch voertuig en bij het energiezuinig maken van hun woningen. Dit helpt om de stijgende energiekosten te drukken.

In 2021 werd sterk ingezet op het verzamelen van de EPC-data en -certifi­caten van de panden in portefeuille. Naast de verplichte captatie van de EPC-gegevens voor nieuwe hypotheken (verplicht vanaf 1 januari 2021) werden ook heel wat EPC-gegevens verzameld van de bestaande leningen. Dit leidt tot een beeldvorming van de duurzaamheid van onze volledige portefeuille kredieten.

Lenen Beheer

In 2021 voerde Argenta belangrijke optimali­saties door aan het proces rond de uitbetaling van schijven in bouw– en/of verbouw­dossiers. Voor een optimale klantbeleving is het essentieel dat klanten snel over hun gelden beschikken zodat de werken en de betaling van de facturen vlot verlopen. Door enkele gerichte bijsturingen aan de bestaande robot en het controle­proces slagen we er nu in om dagelijks meer schijfaanvragen te evalueren en te verwerken. Op die manier zorgen we voor een vlotte uitbetaling.

Lenen Curatief beheer

In 2021 heeft Argenta zijn engagement om gezinnen die door de coronamaatregelen werden getroffen te helpen, voortgezet. De ervaringen met de maatregelen van 2020 hebben ons geholpen om het derde regeringsinitiatief van uitstel van betaling op een meer klantvriendelijke manier in te regelen. De klant kon de aanvraag voor uitstel indienen via zijn kantoor zodat er geen vertraging van behandeling door foutieve informatie was. Door te evolueren in de automatisering van de behandeling van de aanvragen kon Argenta vanaf januari de aanvragen ook sneller behandelen. De automati­sering hielp ook om het percentage van 'first time right' afhandeling aanzienlijk te verbeteren.

Het noodweer van juli 2021 had opera­tioneel vooral een impact op onze collega’s van Verzekeren. Er werden onmiddellijk met hen goede afspraken gemaakt zodat we de klanten snel konden helpen met informatie en administratieve afhandeling. Om een moeilijke periode te overbruggen kon Argenta de klanten ook bijstaan met een uitstel van het kapitaal van hun hypotheek­­aflossing. Op die manier zijn de kosten voor de klanten tijdelijk beter draagbaar.

De behandeling van de interne herfinancieringen met looptijd­verlenging is in de loop van 2021 aangepast naar een klantvriendelijker proces. Door deze herfinanciering te herdefiniëren naar een nieuwe overeenkomst, is de klant­ervaring positiever. De achterliggende controles zijn aangepast aan de nieuwe definitie, waardoor de klant er minder impact van ondervindt en Argenta zijn risico’s blijft beheersen.

Nederland

Het bijkantoor heeft in 2021 belangrijke verbeteringen door­gevoerd in zijn processen met het oog op het verhogen van de klanttevredenheid. Zo kunnen Nederlandse klanten digitaal hun krediet aflossen en is het proces rond het indienen van facturen voor een bouw- en renovatiekrediet gedigitaliseerd. Klanten en adviseurs kunnen daarnaast steeds meer data bij de aanvraag van het woonkrediet digitaal aanleveren door het gebruik van overheidsbronnen voor gevalideerde consumenten­data. Hiermee blijft het bijkantoor een aanjagende rol rondom digitalisering van het woonkrediet­acceptatieproces vervullen. En blijft het bijkantoor van betekenis bij het financieren van particuliere woningen in de Nederlandse markt.

Evolutie portefeuille

Woonkredieten

België

In 2021 realiseert Argenta voor een recordbedrag van 4,23 miljard euro aan woonkredieten, waarvan 671 miljoen euro aan interne herfinancieringen. Dit cijfer ligt 29 % hoger dan in 2020. Ondanks de coronacrisis bleven klanten massaal vastgoed kopen. Dit werd nog gestimuleerd door nog steeds historisch lage rentes en een hoog vastgoedaanbod. In 2021 bedraagt het marktaandeel van Argenta 7,5 % inzake de productie van woonkredieten, een toename van 0,4 % ten opzichte van 2020. De portefeuille woonkredieten groeide ook in 2021 sterker dan de markt. De groei bedraagt 11,3 % ten opzichte van een marktgroei van 6,0 %. In absolute cijfers betekent dit een groei van 1,7 miljard euro zodat op het einde van 2021 de portefeuille woonkredieten 16,8 miljard euro bedroeg.

Nederland

In Nederland verstrekte Argenta in 2021 bijna 3,70 miljard euro aan woonkredieten. De productie was daarmee ongeveer 13 % hoger dan voor 2021 gepland. Dat is het gevolg van de sterk toegenomen vraag in de markt door onder andere de lage rente. De portefeuille stijgt in december 2021 tot 19,4 miljard euro.

Kredieten op afbetaling

Argenta realiseert in 2021 voor ongeveer 153 miljoen euro aan leningen op afbetaling. Dit is een stijging van 4,1 % ten opzichte van 2020.