De financiële sector speelt een belangrijke rol in de financiering van de klimaattransitie. Argenta neemt dan ook de volle verantwoordelijkheid door bewust om te gaan met de ecologische impact van zijn activiteiten. Want bankieren en verzekeren moet geen bomen kosten.

Impact als organisatie


Argenta heeft de ambitie om de ecologische voetafdruk van het hoofd­kantoor in België en de zetels in Nederland en Luxemburg te halveren tegen 2023. In 2030 wil Argenta klimaatneutraal zijn. Daarom kozen we bij de bouw van onze hoofdzetel voor duurzame technieken, zetten we in op duurzame mobiliteit en streven we ernaar om volledig papierloos te werken. Om onze doelstellingen te halen, moet de ecologische voetafdruk jaarlijks met 10 % dalen ten opzichte van de beginmetingen in 2017. En we zijn goed op weg. De ecologische voetafdruk in 2021 bedraagt 1.026 ton CO₂, een daling van 1.505 ton CO₂ ten opzichte van de beginmetingen, of -59 %.

Een duurzame hoofdzetel

Het nieuwe gebouw is niet alleen voorzien van duurzame technieken, maar heeft ook 300 fietsenstallingen met faciliteiten zoals laadpunten, droogrekken en douches. Parkeren met de wagen is betalend bij Argenta. Op die manier inspireert Argenta zijn medewerkers om duurzaam naar het werk te komen.

Klimaatbeleid

De klimaatverandering stelt de financiële sector voor heel wat uitdagingen. Daarom besteedde Argenta in 2021 veel aandacht aan het in kaart brengen van de impact van klimaatrisico’s op zijn businessmodel, en werd een langetermijnplan opgemaakt dat Argenta veilig de toekomst moet doorloodsen.

Impact via productaanbod


Dagelijks bankieren

Argenta heeft ervoor gekozen de bestaande digipassen te vervangen door CO₂-neutrale exemplaren. Deze duurzame digipassen werken met oplaadbare batterijen en worden gemaakt van gerecycleerd materiaal.

Argenta zet sterk in op het verminderen van papierverbruik: tegen 2023 moeten alle documenten voor klanten digitaal beschikbaar zijn. In 2021 werden verschillende processen contactloos en digitaal gemaakt zodat de dienstverlening naar de klanten in veilige omstandigheden kon worden verdergezet. Daarnaast werden ook de volgende acties ondernomen:

  • Online klant worden van Argenta via de app; nu ook voor klanten die niet over Itsme® beschikken
  • Vervangen van een defecte kaart via de Argenta-app
  • Beheren van de daglimieten voor overschrijvingen
  • Bevestigen en wijzigen van persoonsgegevens (zoals adres) via de app van Argenta en via internetbankieren (in het kader van antiwitwas).
  • Koppelen van de Argenta-betaalrekening aan de Payconiq by Bancontact-app. Op die manier kunnen onze klanten hun vrienden eenvoudig betalen vanop afstand via de Payconiq by Bancontact-app en gebruikmaken van extra diensten zoals het aankopen van tickets van De Lijn.

Beleggen

Ook via de beleggingsfondsen wil Argenta zich engageren voor een duurzame en klimaatneutrale wereld. Tegen 2023 moet het beleggingsaanbod van Argenta volledig duurzaam zijn. Veertien Argenta-beleggingsoplossingen kregen in 2021 de hernieuwing van het 'Towards Sustainability’-label van Febelfin.

image

De beleidskeuzes van Argenta, die volledig gericht zijn op duurzaamheid en langetermijnrelaties, werpen duidelijk hun vruchten af. Net zoals vorig jaar werd ook in 2021 voor de Argenta-fondsen ‘Argenta Fund Responsible Growth (Defensive)’, ‘Argenta Fund Responsible Utilities’ en ‘Argenta Fund Responsible Materials’ het label vernieuwd. Ook voor de tak-23 tegenhangers werd een vernieuwing van het label bekomen.

Een ander belangrijk principe daarbij is dat er sterk moet ingezet worden op een lagere ecologische voetafdruk.

Ten aanzien van 2020 daalde de gemiddelde ecologische voetafdruk per fonds van 133 naar 101 ton CO₂ per geïnvesteerd miljoen euro, en werd 4,3 ton CO₂-uitstoot per geïnvesteerde miljoen euro vermeden door te investeren in hernieuwbare energie.

Lenen

Door klanten te ondersteunen bij de duurzame renovatie of aankoop van een woning zet Argenta in op de transitie naar een duurzaam woonpatrimonium. Woningen met een goede duurzaamheids- of EPC-score stoten immers minder CO₂ uit. In 2021 ondernam Argenta actie om meer duurzaamheids­­informatie te verzamelen over de projecten waarin wordt geïnvesteerd. Zo werd bijvoorbeeld ingezet op het verzamelen van EPC-data van de woonkredieten. Argenta wil zijn product­aanbod in de toekomst nog beter afstemmen op de duurzame transitiebehoeften.

Verzekeren

Bij verzekeren is het belang van de impact van fysieke klimaatrisico’s zeer hoog, zoals overstromingsgevoeligheid of andere natuurrampen, want dat is uiteraard relevant voor de brandverzekering van de klanten. De snelle afhandeling van dossiers met betrekking tot waterschade en ook de preventie ervan zullen in de toekomst enkel nog maar aan belang winnen binnen Argenta. Maar ook voor de verzekeringsfondsen kunnen risico’s ontstaan door de transitie van de beleggingsmarkten die op de klimaatverandering reageren. In 2021 stelde Argenta een klimaatactieplan op dat Argenta veilig de toekomst moet doorloodsen.

Sinds januari 2021 wordt het verzekeringsbewijs nog maar 1 keer per jaar verstuurd en dit samen met het vervaldag­bericht. Dit betekent een aanzienlijke besparing op papier­verbruik en verzendkosten.

Impact via leverancierskeuze


Argenta wil zijn leveranciersbeleid verduurzamen en zijn leveranciers inspireren en motiveren om ook zelf duurzaam te ondernemen. Argenta vraagt daarom aan alle leveranciers om het duurzaamheidscharter te ondertekenen en om minimaal de principes rond mensenrechten, kinderarbeid, discriminatie, corruptie, milieubesef en milieuvriendelijke technologieën te respecteren en de UN Global Compact Principles na te leven.

In de toekomst zal nog meer gefocust worden op de ecologische impact die Argenta genereert via zijn leveranciers en zal er bewust worden gekozen voor milieuvriendelijke oplossingen, bijvoorbeeld in green ICT en de circulaire economie.

In 2021 ontving Argenta van 153 extra leveranciers een ondertekend duurzaamheidscharter. Inmiddels heeft 85 % van Argenta’s strategische leveranciers het duurzaamheidscharter ondertekend.