Klanten

Verzekeren

Bij Argenta doen we meer dan verzekeren. Bij een auto-ongeval, woningbrand of diefstal dekken we je schade. Maar daar stoppen we niet. We staan je bij tot je weer helemaal gerust bent.

Productaanbod

Argenta biedt enerzijds schade- en gezondheids­verzekeringen (familiale verzekering, brand-, auto- en hospitalisatie­­verzekering) aan en anderzijds levens- en overlijdens­verzekeringen, waaronder de schuldsaldo­verzekeringen. Daarnaast biedt Argenta Assuranties beleggingsverzekeringen aan onder de vorm van tak 23-producten.

Verbetering klantbeleving

Ook in 2021 zet Argenta een aantal optimalisatie­trajecten op voor zijn verzekeringsaanbod. De strategie 2023 heeft tot doel om eenvoudige, gestandaardiseerde taken in de verzekerings­processen te automatiseren. Hierdoor kan Argenta zijn medewerkers inzetten voor de opvolging van complexere dossiers en de klant de nodige ondersteuning en advies geven inzake zijn verzekeringen.

De volgende zaken werden in 2021 in dit kader gerealiseerd:

  • simulatie autoverzekering
  • simulatie familiale verzekering
  • gebruiksvriendelijke digitale aangifte bij schade
  • een beter systeem voor de kantoren voor het opvolgen van de schades
  • verzending van de bijzondere voorwaarden Leven via het voorkeurkanaal van de klant
  • vereenvoudiging van verschillende processen: opdracht­formulieren leven, optimalisatie afkoopprocedure levens­verzekeringen in het kader van de antiwitwas­regelgeving
  • automatische verwerking van de vervaldagen ALP tak 21-polissen
  • aanlevering van medische informatie in het kader van de onderschrijving van een waarborg overlijden via het digitale platform voor eenvoudige acceptatie. Op die manier kunnen dossiers automatisch beslist worden, wat de doorlooptijd voor de klant ten goede komt.

Voor het aanleveren van medische informatie bij de onder­schrijving van een waarborg overlijden vraagt Argenta de klanten om zoveel mogelijk gebruik te maken van het digitale platform om zo de verzending van medische informatie per post te beperken. Ook werd een project opgezet om de bevestiging van klanten die een (niet) medische bijpremie moeten betalen, te digitaliseren. In 2022 wordt dit opgeleverd.

Sinds januari 2021 wordt het verzekeringsbewijs samen verstuurd met het vervaldagbericht. Hierdoor besparen we aanzienlijk op de verzendkosten en op papier. Daarnaast zet Argenta in op het digitaal ontsluiten en versturen van documenten. De klant kan vandaag al zijn documenten in de app vinden. Het attest schade­verleden wordt verstuurd via het digitale voorkeurskanaal van de klant. In de eerste helft van 2022 worden ook het vervaldag­bericht, de rappelbrief en het verzekeringsbewijs volgens het voorkeurkanaal verstuurd.

Evolutie portefeuille

België

De portefeuille schade- en gezondheids­verzekeringen – bestaande uit brand-, auto-, familiale en hospitalisatie­verzekeringen – is in 2021 verder gegroeid met 4,9 miljoen euro tot 156,9 miljoen euro.

­De groei is voor een groot deel te danken aan de blijvend sterke productie in brandverzekeringen. In 2021 werden zo 25.380 nieuwe brandverzekerings­contracten afgesloten waardoor de Argenta-portefeuille nu bestaat uit 213.452 polissen. Dankzij het gecombi­neerd aanbod van de brand- en familiale verzeke­ring via de polis 'Verzekerd Wonen+' zet de groei zich ook door bij de familiale polis. Voor de familiale verzekering werd een groei van 673.000 euro premie-incasso opgetekend in 2021.

De portefeuille autoverzekeringen is dit jaar beperkt afgenomen in premie-incasso. In januari 2021 werd een nieuw tarief geïmplemen­teerd wat in de toekomst tot een sterkere groei moet leiden.

In 2021 zijn onze klanten bijna 40.700 nieuwe levens­verzekeringscontracten aangegaan. Meer dan de helft werd aangegaan in het kader van een hypothecaire lening onder de vorm van een schuldsaldoverzekering. Daarnaast werden er ook 10.600 nieuwe niet-fiscale beleggingsverzekeringen opgemaakt, waarvan meer dan 9.000 contracten een tak 23-beleggingsluik bevatten. Het aanhoudende lagerenteklimaat en een toenemende interesse in beleggingen liggen hier mee aan de basis. Van de herbeleggingen vanuit tak 21-contracten die op einddatum kwamen, werd ook in 2021 vaker voor een herbelegging in tak 23 gekozen. In 2021 werd het tak 23- fondsen­gamma gerationaliseerd waarbij de focus voornamelijk komt op AAM-fondsen en Arvestar-fondsen waardoor third party funds uit het aanbod verdwenen. Tot slot werden ook meer dan 5.600 nieuwe fiscale spaarverzekeringen aangegaan. Pure overlijdens­verzekeringen (los van schuldsaldo­verzekeringen) vervolledigen het rijtje met een aantal nieuwe contracten dat in 2021 onder de 1.000 polissen bleef.

Verzekeren: waterellende

De aanhoudende regenval van 13, 14 en 15 juli 2021 veroorzaakte nooit geziene taferelen in ons land. Beken en rivieren traden uit hun oevers, straten overspoelden en huizen liepen onder water. De materiële schade was aanzienlijk. Door de vernieling van waterleidingen en gas- en elektriciteits­distributienetwerken was er op veel plekken geen (drinkbaar) water, verwarming of elektriciteit. De overstromingen lieten niemand onberoerd. Ook Argenta niet. Verschillende collega’s staken de handen uit de mouwen om hun steentje bij te dragen.

De totale schadebegroting bedroeg 13,3 miljoen euro, voor zo'n 1.000 schade­dossiers in brand en 33 in omnium. De impact van deze juli-overstromingen op het resultaat van Argenta bedroeg na herverzekering 11,4 miljoen euro.